Dobročinné aktivity

RADOST – Tábor pro všechny!

Prázdniny roku 2013 byly pro nás výjimečné a ještě pestřejší než obvykle. Rekreovalo se totiž u nás vice než 24 dětí s tělesným, mentálním, kombinovaným i smyslovým handicapem, a to dohromady se stovkami dětí, které své kamarády přijali stejně vroucně jako ty bez fyzického postižení.

Projekt “Vozíčkáři na táboře” podpořil minigrantem ArcelorMittal Ostrava, a.s. a z jeho prostředků zakoupená bezbariérová venkovní sprcha poskytla osvěžení nejen imobilním, ale všem táborníkům z celého integračního klubíčka.

 

Čištění koryta potoka Horníka

Smetí patří do koše. Všichni členové sdružení “Radost, tabor pro všechny” spolu s dětmi z pobytových akcí v období 2010 – 2011 realizovali několik brigád a vyčistili  4 kilometry koryta přítoku řeky Moravice – potoka Horníka, který kolem našeho tábora protéká.

Vedení dětí k aktivnímu podílení se na očištění životního prostředí a péči o malebnou přírodu, které vracíme to, že v ní můžeme pobývat a užívat si jejich krás, oslovilo také společnost OBI, která náš projekt darem podpořila.

 

Naučná stezka Údolím potoka Horníka

Dobrá věc se podařila!

V hlavách našich táborníků i dospělých členů sdružení „Radost, tábor pro všechny“ dlouho uzrával nápad na zbudování malé Naučné stezky údolím potoka Horníka, která by zvýšila povědomí o významné lokalitě hodné trvalé ochrany.

Karty stromů, které děti vyrobily, informační tabule pojednávající o význačných prvcích lesa a místní přírodní rezervaci Nové Těchanovice, odpočívadla na trase, to vše nyní přibližuje návštěvníkům přírodní a kulturní bohatství této vzácné krajiny.

Společně s občanským sdružením Zálužné jsme iniciovali vytvoření návazné “Naučné stezky Dědictví břidlice”, která mimo jiné informuje o Nittmanově dole – významném zimovišti netopýrů.

Nyní se mohou děti, ale také obyvatelé okolních obcí, chataři, turisté a návštěvníci nejen kochat, ale také dozvídat při krásné 5 km dlouhé trase zajímavosti o dechberoucí malebné lokalitě Vítkov-Zálužné, Staré Těchanovice, Kružberk a Jánské koupele.

Výchova prostředím a vytvoření vztahu k němu přes jeho péči a zvelebování je přece tím nejcennějším, co můžeme dětem zanechat.

Táborníci RS-RADOST si to uvědomují, a také při jejím zbudování v létě 2012 přiložili ruku k dílu, kterou nad malým naučným údolím – součástí stezky – naším táborem, budou I nadále držet.

Projekt mohl vzniknout také díky našim partnerům: Lesy České republiky – lesní správa Vítkov, občanskému sdružení „Zálužné“, společnosti Natura Opava, společnosti Semix Pluso a dalším partnerům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, včetně letních táborníků. Pro tyto všechny je příroda trvalou hodnotou.

Přejeme si, ať naučná stezka „ÚDOLÍM POTOKA HORNÍKA“ slouží k poznání, odpočinku a radosti všem návštěvníkům této oblasti, obyvatelům okolních obcí, turistům, chatařům, cyklistům. Nám všem.