Historie

Od pradávna zdejší údolí neslo název Medové údolí, zdejší potok Horník (třebaže zde místní těžili břidlici) je původně odvozeninou německého Hönig (med). V 19. století zdejší místo stále sloužilo jako vodní mlýn. V padesátých letech dvacátého století bylo potřeba ubytovat dělníky stavějící nedalekou nádrž Kružberk a přivaděč. K tomuto účelu byly postaveny 3 budovy sloužící jako kuchyně a ubikace. V 60. letech po dokončení stavebních prací pozemky koupila Krajská správa SNB.

První dětský pionýrský tábor „RADOST“ se zde odehrál v roce 1971. Ukázky práce psovodů, zásahové jednotky, potápěčů, policistů, vojáků a spojařů bývaly pro děti z Čech a Slovenska mimořádnou podívanou. Postupně dochází k vybudování vyhřívaného bazénu a 20 chatek.

Ve druhé polovině 90. let provozoval tábor Sportovní klub Policie Opava. Krajská správa PČR Ostrava objekty krátce poté prodává a od roku 2003 spravuje areál sdružení RS-RADOST, o.s., které tradiční táborové pobyty pro děti od 6 do 16 let pořádá dodnes.